ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 

 
 
 
 
 
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.2561 ถึงกันยายน พ.ศ.2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงมีนาคม พ.ศ.2561) [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 52  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปรจำปี 2562-2564 [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 54  
 
แผนการดำเนินงานประจำปี 2562 [ 1 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 38  
 
แผนดำเนินการประจำปี 2561 [ 1 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 158  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560 [ 1 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 127  
 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 [ 22 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 163  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) [ 21 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 153  
 
  (1)