ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 
 
 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 เม.ย. 2562 เวลา 11.25 น. โดย คุณ พรนิชา ใจคำ

ผู้เข้าชม 29 ท่าน