หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 

 
 
 
 
 
 
พช 0023.3/ว 2957 แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น  [ 19 มิ.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 2924 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขอความร่วมมือแจ้งแนวทางปฏิบัติให้หน่วยบริการในสังกัด  [ 18 มิ.ย. 2562 ]   
 
พช 0023.3/ว 2910 ขอความร่วมมือดำเนินโครงการคลังสมอง คลังปัญญา ร่วมพัฒนา รักษ์บ้านเกิด  [ 18 มิ.ย. 2562 ]   
 
พช0023.3/ว409 โครงการฝึกอบรมบุคคลกรของอปท.เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 18 มิ.ย. 2562 ]   
 
พช 0023.5/ว 2912 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัด อปท  [ 17 มิ.ย. 2562 ]   
 
0023.2/ว2914 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 17 มิ.ย. 2562 ]   
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 764