ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
เลขที่ 159 หมู่ที่ 3 ตำบลระวิง อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 056-713-863 โทรสาร : 056-713-879
Web Site : www.rawing.go.th
Email : rawingth@hotmail.com