ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 

 
 
 
 
 
 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 30  
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 34  
 
งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2560 [ 14 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 107  
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ประจำปี 2560 [ 14 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 79  
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2559 [ 18 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 100  
 
  (1)